20 დეკემბრის საწვავის ფასის მონაცემები ჭიათურაში

ბოლო განახლება 20/12/2018-14:21

 
   ბენზ:2.29 
    
 დიზ:2.42 
   ბენზ:2.38 
 
 დიზ:2.40 
   ბენზ:2.19 
    
 დიზ:2.27 
    ბენზ:2.31 
 
 დიზ:2.35 


20-12-2018, 20:42
53

შემთხვევით შერჩეული


top