12 იანვრის საწვავის ფასის მონაცემები

ბოლო განახლება 12/01/2019-01:14

 
   ბენზ:2.35 
    
 დიზ:2.48 
   ბენზ:2.43 
 
 დიზ:2.45 
   ბენზ:2.14 
    
 დიზ:2.10 
    ბენზ:2.39 
 
 დიზ:2.46 

11-01-2019, 21:07
33

შემთხვევით შერჩეული


top