5 დეკემბერს ჭიათურის ა.წერეთლის სახელობის პროფესიული დრამატული თეატრი წარმოგიდგენთ ! ::::: და დღის მანძილზე გადადგმული ნაბიჯებიდან,

top