შევიძენ სამზარეულოს კუთხეს, კარგ მდგმორეობაში, მეორადს

top